Hakim Bey

"Zijn wij gedoemd om nooit autonomie mee te maken, nooit zelfs maar een moment lang op een uitsluitend door vrijheid geregeerde bodem te staan? Moeten we wachten tot de hele wereld bevrijd is van politieke overheersing voordat één van ons weet wat vrijheid is?

De TAZ is een perfecte tactiek voor een tijdperk waarin de staat alomtegenwoordig is en tegelijkertijd vergeven van de barsten en lege ruimten. De TAZ is de opstand binnen ieders bereik, het feest dat elk moment kan losbarsten. Ze verlangt er bovenal naar bemiddeling door media te vermijden, haar bestaan als immediaat te beleven. Omdat de TAZ een microkosmos is van de 'anarchistische droom' van een vrije cultuur, kan ik me geen betere tactiek voorstellen om naar dat doel te werken en tegelijk al hier en nu wat van de voordelen ervan te beleven."

Vertaling: Sakhra-l'Assal / Ziekend Zoeltjes Producties

Hakim Bey's De Tijdelijke Autonome Zone verscheen vorig jaar in de Arsenaal Reeks van Ravijn Uitgeverij (ISBN 90-72768-37-x). De Arsenaal Reeks verschijnt onder auspiciën van het ALIAS (Agentuur voor Lompen-Intellectuele Arbeidssimulatie)

© Uitgeverij Ravijn, 1994

DE TIJDELIJKE AUTONOME ZONE verscheen in 1991 als onderdeel van T.A.Z. The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism bij Autonomedia, New York.
De Nederlandse vertaling verscheen eerder in Arcade, Jaarboek voor ambulante wetenschappen #4, Ravijn, Amsterdam 1993, en werd voor deze uitgave herzien. De IMMEDIATISTISCHE ESSAYS werden als RADIO SERMONETTES gepubliceerd door The Libertarian Book Club, New York 1992.
Het Moors-Orthodox Radiokruistocht Collectief: Peter Lamborn Wilson, The Army of Smiths (Dave, Sidney, Max), Hakim Bey, Jake Rabinowitz, Thom Metzger (The Moorish Science Monitor), Dave Mandl, James Koehnline.

Uitgeverij Ravijn -- Postbus 76116 -- 1070 EC Amsterdam -- tel. 020-6713459
Deze uitgave is te bestellen door overmaking van f 17,50 + f 2,50 portokosten op giro 2424940 van Ravijn o.v.v. 'TAZ'.